Consulaire tarieven in België

Op de tarievenlijst vindt u de prijzen van consulaire diensten van de Nederlandse ambassade in Brussel. U kunt bij de ambassade alleen met bankkaart of creditkaart betalen.

Tarieven vanaf 2 februari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence 49,80
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 191,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 326,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 901,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.150,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 920,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 133,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25
Legalisatie document / Légalisation d'un document 26,25