Legaliseren van documenten uit België voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit België kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van België. Dit gebeurt met een digitale apostille (e-apostille). Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit België. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.
 • Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een scheidingsakte

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij het gemeentekantoor in uw woonplaats.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van België waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • alle afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand (ook meertalige uittreksels)
 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Welke documenten hebben een e-apostille nodig?

Een e-apostille is een digitale stempel voor op uw document. De volgende documenten hebben een Belgische e-apostille nodig:

 • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s
 • akten van een notaris
 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Belgische autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? U heeft meestal een apostille nodig op de documenten. Vanaf 16 februari 2019 kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling.

Informatie over hoe u gebruik kunt maken van de regeling volgt. Wilt u nu al meer weten? Lees dan meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU op het Europees e-justitie portaal.

Welke documenten hebben een andere legalisatie nodig?

Belgische documenten van handelstransacties of douaneformaliteiten hebben een andere legalisatie nodig dan een apostille. Informeer bij de Belgische autoriteiten of dit voor uw document geldt.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een e-apostille

U haalt de e-apostille bij de Belgische autoriteiten. Een overzicht vindt u op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.