Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van België

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. In veel gevallen moet u ook een visum voor lang verblijf aanvragen voordat u naar Nederland reist. Dit visum heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Het is niet mogelijk deze aanvraag bij de Nederlandse ambassade in Brussel in te dienen.

Moet u het basisexamen inburgering buitenland afleggen? Dan kunt u voor het examen en mvv terecht bij de Nederlandse ambassade in Parijs (informatie in het Frans).

Is het niet nodig om het basisexamen inburgering buitenland af te leggen? Dan kunt u uw mvv-aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade in Luxemburg (informatie in het Engels).