Mensenrechten: Nederland en Brazilië

Nederland is uw partner bij het handhaven van mensenrechten.

Mensenrechtentulp

Nederland komt op voor verdedigers van mensenrechten. Ook reikt Nederland jaarlijks de Mensenrechtentulp uit.

Gelijke rechten

Nederland bevordert gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. En Nederland komt op voor gelijke rechten voor vrouwen.

Vrijheid

Nederland bestrijdt mensenrechtenschendingen, komt op voor de vrijheid van meningsuiting, internetvrijheid en godsdienstvrijheid. In Nederland is discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook, niet toegestaan.

Handel en ontwikkelingssamenwerking

Bij samenwerking op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking kijkt Nederland ook naar de mensenrechtensituatie.

Mensenrechtenambassadeur

Nederland heeft een speciale Mensenrechtenambassadeur (Engelstalige pagina) en een Mensenrechtenfonds.

Mensenrechten: Nederland en uw land of gebied

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.