Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Brazilië

Woont u in Brazilië? En wilt u een visum voor kort verblijf in Nederland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt. U kunt in Brazilië alleen nog visa aanvragen bij het consulaat-generaal in São Paulo .

Wat heb ik nodig?

  • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten.
  • U levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
  • Bent u jonger dan 18 jaar en reist u zonder (1 van) uw ouders of voogd? Laat hen dan het toestemmingsformulier (Engelstalig) invullen. Bij binnenkomst in Nederland kan de grensbewaking hierom vragen.
  • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
  • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
  • U betaalt leges. Als u naar een externe dienstverlener gaat, betaalt u ook een vergoeding.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag.
Bekijk hiervoor de checklist:

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

Hoe lang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor uw reis indienen. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten en kan tot 7 dagen in beslag nemen.

Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS). Deze informatie is in het Engels.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over uw visumaanvraag te beslissen. In de privacyverklaring leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

Braziliaanse burgers

Braziliaanse burgers hebben geen Schengen visum nodig indien zij voor minder dan 90 dagen als toerist in Nederland wensen te verblijven.

Dit betekent echter niet dat de toegang tot het Schengen gebied automatisch toegelaten wordt. Zelfs burgers in het bezit van een geldig visum kan bijkomende informatie gevraagd worden. In het geval van een controle aan de grens, kan men u informatie en/of documenten vragen waaruit uw financiële informatie, de verblijfsperiode en de reden voor uw reis blijken.

Maak een afspraak

In Brazilië is enkel het consulaat generaal in São Paulo bevoegd voor visumaanvragen.

Voor het aanvragen van uw visum dient u via ons online afsprakensysteem een afspraak maken.

Zodra uw document gereed is, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

Bij het aanvragen van een visum krijgt u de keuze of u uw paspoort wilt komen ophalen of wilt laten opsturen.
Als u ervoor kiest uw paspoort te komen ophalen, dan kunt u hiervoor zonder afspraak langskomen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9 en 12 uur.
Houdt u rekening met onze sluitingsdagen.

Bezorgen van paspoort via Sedex

Er is de mogelijkheid tot het opsturen per Sedex van het paspoort naar uw huisadres in Brazilië.
De kosten voor het per post opsturen (15 euro) dient u te betalen aan de balie op het moment van indienen van de aanvraag. U krijgt dan aan de balie een envelop die u aan uzelf dient te adresseren (vergeet niet uw CEP te noteren).
Verzending van documenten naar uw adres is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Het consulaat-generaal draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging van uw documenten tijdens de verzending binnen Brazilië.

Waar kan ik een pasfoto laten maken?

In Brazilië zijn de volgende fotografen bekend met onze voorwaarden.

Wat en hoe moet ik betalen voor mijn visum?

Voor het verlenen van consulaire diensten worden kosten in rekening gebracht. Kijkt u voor de actuele prijzen op het overzicht consulaire tarieven.