Ontwikkelingssamenwerking: Nederland en Comoren

Nederland is uw partner bij ontwikkelingssamenwerking.

Ambities

Bij ontwikkelingssamenwerking werkt Nederland aan rechten en kansen voor mensen. Iedereen moet op eigen benen kunnen staan en zich ontplooien. Nederland wil ook dat overheden in ontwikkelingslanden zorgen voor stabiliteit en hun mensen beschermen.

De 3 ambities van Nederland bij ontwikkelingssamenwerking zijn:

  • uitbannen van extreme armoede in 1 generatie
  • wereldwijde duurzame economische groei waarvan óók de de armste en kwetsbaarste groepen profiteren
  • succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland

Doen waar Nederland goed in is

Om resultaat te boeken investeert Nederland in zaken waarin het goed is:

Binnen deze thema’s is er extra aandacht voor vrouwenrechten, klimaatverandering en bevordering van ondernemerschap.

Hulp, handel, investeringen

Nederland koppelt daar waar mogelijk hulp aan handel. Dat draagt bij aan wereldwijde duurzame economische groei waar mensen in ontwikkelingslanden – ook de armste en kwetsbaarste groepen – van profiteren. Dat biedt ook kansen voor Nederlandse bedrijven.

De activiteiten richten zich op:

  • meer en betere toegang tot internationale markten
  • versterking van de private sector in en lage-middeninkomenslanden
  • stimulering van handel en investeringen
  • eerlijke belastingen
  • verduurzaming van productie- en handelsketens

Ontwikkelingssamenwerking: Nederland en uw land of gebied

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.