Veiligheid en stabiliteit: Nederland en Comoren

Nederland is uw partner bij het oplossen vraagstukken over veiligheid en stabiliteit.

Langdurig samenwerken

Om langdurige vrede te bereiken moet je langdurig samenwerken met lokale en regionale partners. Zo kunnen we reageren op bestaande brandhaarden en voorkomen dat nieuwe conflicten ontstaan.

VN-missies

Nederland doet mee aan VN-missies omdat het de vrede wil bevorderen en burgers wil beschermen. Sinds 1947 heeft Nederland met meer dan 125.000 manschappen deelgenomen aan meer dan 60 VN-vredesmissies. 

Nederland steunt ook landen die door oorlog getroffen zijn bij hun wederopbouw.

Zetel VN-veiligheidsraad

In 2017 en 2018 bezetten Nederland en Italië gezamenlijk een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Nederlanden en Italië zetten zich in die periode vooral in voor:

  • conflictpreventie
  • vredeshandhaving
  • bescherming van de burgerbevolking bij conflicten
  • de rechtsstaat
  • aandacht voor de effecten van klimaatverandering op vrede en veiligheid

Veiligheid en stabiliteit: Nederland en uw land of gebied

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.