Duurzame ruimtelijke ordening: Nederland en Griekenland

Nederland is uw partner bij het oplossen van vraagstukken over duurzame ruimtelijke ordening.

Nederland is dichtbevolkt en ligt voor een groot deel beneden zeeniveau. En het ligt in een delta van grote Europese rivieren als de Rijn, de Maas en de Schelde. Tegelijk heeft Nederland te maken met de gevolgen van klimaatverandering, met bevolkingsgroei, verstedelijking en een drukke infrastructuur.

Die situatie maakt het nodig om op een vernieuwende en duurzame manier om te gaan met ruimtelijke ordening. Daar heeft Nederland veel ervaring mee.

Enkele voorbeelden:

Hergebruik

Nederland wordt steeds meer een economie waarin hergebruik centraal staat. Verspilling van energie en grondstoffen is zo klein mogelijk. Nederland wisselt zijn ideeën over de ‘kringloopeconomie’ graag uit met andere landen.

Fietsen

In Nederland zijn meer fietsen dan mensen. Nederlanders maken massaal gebruik van deze goedkope, gezonde en groene manier van transport. Nederlanders zijn expert in het veilig toepassen van fietspaden (Engelstalig) in stedelijke infrastructuur.

Wegen

Nederland kent duurzame en interactieve wegen (Engelstalig). Informatieborden boven de wegen passen zich aan aan de hoeveelheid verkeer en de weersomstandigheden.

Duurzaam bouwen

Als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld moet Nederland elk stukje land gebruiken. Nederland heeft veel kennis op het gebied van groen bouwen. Steeds meer huizen zijn energieneutraal.

Waterveiligheid

Het is voor Nederland van levensbelang om veilig te zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Zoals een stijgende zeespiegel. Daarom kent Nederland een uitgebreid stelsel van dijken en waterkeringen.

Duurzame ruimtelijke ordening: Nederland en uw land of gebied

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.