Legaliseren van documenten uit Griekenland voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Griekenland kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Griekenland. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen documenten laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Griekenland.U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand (lixiarhio):

 • afschrift van een geboorteakte (lixiarhiki praxi genniseos)
 • afschrift van een huwelijksakte (lixiarhiki praxi gamou)
 • afschrift van een overlijdensakte (lixiarhiki praxi thanatou)

Deze documenten zijn op te vragen bij de burgerlijke stand. Dit kan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u in het familieregister staat (oikogenaeiaki merida/katastasi).

Afschrift van een echtscheidingsakte

(Diazefktirio)
Dit afschrift vraagt u op bij de Griekse ‘rechtbank van eerste aanleg’ (protodikio) in de gemeente waar de echtscheiding is uitgesproken.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Griekenland waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren
 • verklaringen van huwelijksbevoegdheid

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland en Aruba en heeft voor deze documenten geen legalisatie nodig:

 • alle documenten over:
  • uw burgerlijke stand (inclusief meertalige uittreksels)
  • uw handelingsbevoegdheid of familierechtelijke status
  • uw nationaliteit
  • uw woon- of verblijfplaats
 • alle documenten die nodig zijn om te trouwen
 • alle documenten die nodig zijn voor het opstellen van een akte bij de burgerlijke stand

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een apostille nodig: 

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is);
 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring;
 • eensluidend gewaarmerkte afschriften afgegeven door een EU-land over een openbaar document afgegeven door de autoriteiten van een niet-EU land.

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Griekse overheid of u voor uw document een apostille nodig heeft.

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Griekse autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum bemiddelt niet bij het opvragen of legaliseren van documenten in Griekenland.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.