Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Irak

Woont u in Irak? En wilt u een Schengenvisum kort verblijf voor Nederland aanvragen? Dit kan bij de Nederlandse ambassade in Bagdad of bij het VFS Global kantoor in Erbil alleen in bepaalde gevallen, bijv. voor een zakenvisum.

Lees eerst de algemene informatie op deze pagina en daarna de specifieke informatie voor Bagdad en Erbil onder het kopje Visum aanvragen in dit land of gebied.

Wat heb ik nodig?

 • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten.
 • U levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Bent u jonger dan 18 jaar en reist u zonder (1 van) uw ouders of voogd? Laat hen dan het toestemmingsformulier (Engelstalig) invullen. Bij binnenkomst in Nederland kan de grensbewaking hierom vragen.
 • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
 • U betaalt leges. Als u naar een externe dienstverlener gaat, betaalt u ook een vergoeding.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

Hoe lang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor uw reis indienen. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten en kan tot 7 dagen in beslag nemen.

Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS). Deze informatie is in het Engels.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over uw visumaanvraag te beslissen. In de privacyverklaring leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

Visumafgifte in Bagdad

De ambassade in Bagdad behandelt alleen visumaanvragen met de volgende reisdoelen:

 • zaken: alléén als iemand wordt uitgenodigd door een Nederlands bedrijf
 • officiële bezoeken
 • Nuffic-studenten met een MENA-beurs
 • studenten in het kader van een uitwisselingsproject met een Nederlandse universiteit
 • deelnemens aan programma's die gefinancierd worden door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

Bekijk de checklist - zakelijk bezoek voor de documenten die u nodig heeft.

Stuur een e-mail naar bag-visa@minbuza.nl om een afspraak te maken.

Visumaanvragen voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten ingediend worden bij een ambassade of consulaat-generaal in de regio.

Visumafgifte in Erbil

Het Nederlandse consulaat-generaal in Erbil werkt voor het afgeven van Schengen visa samen met de visumfacilitatiedienst VFS Global. U kunt daar alleen een visumaanvraag indienen voor de volgende categorieën:

 • zaken: alléén als iemand wordt uitgenodigd door een Nederlands bedrijf
 • officiële bezoeken
 • Nuffic-studenten met een MENA-beurs
 • studenten in het kader van een uitwisselingsproject met een Nederlandse universiteit
 • deelnemens aan programma's die gefinancierd worden door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

Maak voor uw aanvraag een afspraak via de website van VFS Global (Engelstalig).

Visumaanvragen voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten ingediend worden bij een ambassade of consulaat-generaal in de regio.

Visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade in de regio

Voor alle andere (Schengen) visa zoals voor toerisme, bezoek familie/vrienden, training, workshop, luchthaventransitvisum, zaken visum vanwege het bijwonen van een congress, conferentie of tentoonstelling, Caribische visa en lang verblijf visa (MVV's), kunt u uw visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade in de regio, bijvoorbeeld in Jordanië, Turkije, Libanon of Iran (Engelstalig).