Afdeling Landbouw

De Landbouwafdeling vertegenwoordigt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Marokko. Het Landbouwkantoor ondersteunt ook de Nederlandse landbouwsector in Algerije, Tunesië, Libië en Senegal.

Het Landbouwkantoor maakt deel uit van het wereldwijde landbouwattachénetwerk dat werkzaam is in meer dan 70 landen. Het vervult een schakelfunctie tussen de Nederlandse land- en tuinbouwsector, visserijsector, voedingsmiddelenindustrie, agribusiness, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en hun counterparts in Marokko. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het landbouwkantoor zijn onder andere:

  • het bevorderen en ondersteunen van duurzame agrarische handel tussen Nederland en Marokko, inclusief het waarborgen van wederzijdse markttoegang;
  • de lokale agribusiness en organisaties voorzien van adequate, actuele en accurate informatie over de Nederlandse landbouwpraktijk, procedures, handelscontacten, wetgeving en producten of onderzoek;
  • Nederlandse ondernemers en organisaties ondersteunen in het aangaan van nieuwe contacten of in de opbouw van netwerken door het aanleveren van relevante informatie;
  • de afzet bevorderen van Nederlandse landbouwtechnologie en –producten, inclusief voedingsmiddelen, o.a. door het deelnemen aan beurzen, seminars en handelsmissies;
  • contacten onderhouden met de Marokkaanse ministeries en andere instanties op het gebied van land- en tuinbouw, dierziektebestrijding, plattelandsontwikkeling, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit.

Contactgegevens

Medewerker

Functie

Dhr. Jaap Satter

Landbouwraad 

Dhr. Mohamed Amine Moustanjidi

Landbouwadviseur

Dhr. Yassine Errachti

Agricultural policy officer 
Mw. Majda Mourou administratief assistente