Afdeling Politiek

De politieke afdeling is verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van de betrekkingen met de Marokkaanse overheid en brengt de Nederlandse visie naar voren. De afdeling faciliteert bij de vele bezoeken over en weer van ministers, gekozen volksvertegenwoordigers, burgemeesters en andere relevante actoren die werken aan de verdieping van de bilaterale relatie. Ook zet de afdeling zich in voor het neerzetten van Nederlandse boodschappen bij het bredere publiek en bij gerichte doelgroepen in Marokko. De afdeling fungeert als makelaar voor de Marokkaans-Nederlandse betrekkingen, brengt informatie over beleid op de juiste plaats en koppelt de juiste personen aan elkaar. Dit met het oog op een verbetering van de kennis over elkaar en een verdieping van de samenwerking tussen Nederland en Marokko.

E-mail: rab-pa@minbuza.nl

Medewerker                                 Functie
Mw. Marjolein Busstra Hoofd Politieke Afdeling
Dhr. Wichert van Dijk Politieke Raad
Dhr. Job van Thiel Eerste Secretaris
Dhr. Gerrit Krol Tweede Secretaris
Mw. Farida Belaid Migratiemedewerker
Mw. Noufissa Ouissafane Beleidsmedewerker
LtKol. Jos van Rossem Defensie Attaché (in Madrid)
Kapt. Menno Bakker KMAR Liaison