Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Marokko

Woont u in Marokko? En wilt u een visum voor kort verblijf in Nederland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

De Nederlandse ambassade in Rabat maakt gebruik van de diensten van de externe dienstverlener VFS Global. U kunt uw visumaanvraag indienen bij het VFS Global kantoor in Rabat of in Nador.

Leest eerst de algemene informatie op deze pagina. Daarna vindt u onder het kopje Visum aanvragen in dit land of gebied de specifieke informatie voor Marokko.

Wat heb ik nodig?

  • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten.
  • U levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
  • Bent u jonger dan 18 jaar en reist u zonder (1 van) uw ouders of voogd? Laat hen dan het toestemmingsformulier (Engelstalig) invullen. Bij binnenkomst in Nederland kan de grensbewaking hierom vragen.
  • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
  • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
  • U betaalt leges. Als u naar een externe dienstverlener gaat, betaalt u ook een vergoeding.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

Hoe lang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor uw reis indienen. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten en kan tot 7 dagen in beslag nemen.

Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS). Deze informatie is in het Engels.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over uw visumaanvraag te beslissen. In de privacyverklaring leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag.
Bekijk hiervoor de checklist:

Aanvragen via de VFS Global kantoren in Rabat of Nador

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland beslist over ingediende visumaanvragen. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Er komen nu veel aanvragen binnen. Daardoor kunnen er op dit moment geen nieuwe afspraken gemaakt worden. Dit is tijdelijk; zodra het weer mogelijk is een afspraak te maken vermelden we dat op deze website.

De Nederlandse ambassade in Rabat maakt gebruik van de externe dienstverlener VFS Global. In Marokko hebben zij kantoren in Rabat en in Nador. Voor een tijdige afspraak raden wij u aan om voor alle kort verblijf visumaanvragen een afspraak bij hen te maken.

Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen en maak een afspraak via de website van VFS Global in Marokko (informatie in het Engels en in het Frans).

U kunt ook bellen met VFS Global om een afspraak te maken bij één van hun kantoren. Bekijk daarvoor de contactpagina op hun website.

Bij VFS Global heeft u de mogelijkheid om de status van uw ingediende aanvraag online te volgen.

Afspraak maken via de ambassade in Rabat

De Nederlandse ambassade in Rabat heeft een beperkt aantal tijdslots beschikbaar voor het indienen van kort verblijf visumaanvragen bij de ambassade. Daarom kunt u ook kiezen voor een afspraak via één van de VFS Global kantoren in Rabat of Nador.

Voor het indienen van uw aanvraag op de ambassade is een afspraak vereist. Maak uw afspraak via ons online afsprakensysteem.

Voor elke aanvrager is een aparte afspraak nodig. Dit geldt ook voor kinderen.

Inreisvisum en akkoord na bezwaar

Voor een inreisvisum visum of voor een akkoord na bezwaar kunt u zonder afspraak terecht bij de ambassade. U meldt zich aan het loket van de visumafdeling bij de ambassade te Rabat: 40, Rue de Tunis, Tour Hassan op werkdagen van 08:30-11:00 uur.

Bekijk voordat u komt de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Regels aanvraag bij de ambassade in Rabat

In de lente en zomer kan het erg druk zijn. Wij raden u daarom aan om ruim van te voren een afspraak te maken.

Daarnaast vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:

  • Volg altijd de aanwijzingen van onze beveiligingsmedewerkers op.
  • Werk mee bij de veiligheidscontrole, anders kan u de toegang tot de ambassade worden ontzegd.
  • Blijf kalm, ook al moet u soms langer wachten.
  • Mobiele telefoons, grote tassen en koffers zijn in niet toegestaan binnen de ambassade. De ambassade beschikt niet over lockers voor uw persoonlijke spullen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.