Orange carpet visumproces

Indien u vaak voor uw reizen naar Nederland een Schengen visum nodig heeft, kunt u zich bij de Nederlandse ambassade Rabat aanmelden voor het Orange carpet visum proces. Met behulp van dit proces kunt u makkelijker een visum aanvragen voor het personeel van uw bedrijf of organisatie. De Nederlandse ambassade beslist uiteindelijk of u voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld op lokaal niveau.

Doelgroep

Het Orange carpet visumproces richt zich voornamelijk op bedrijven die (toekomstige) economische belangen hebben in Nederland. Daarnaast kan dit proces ook uitgebreid worden naar culturele, wetenschappelijke en overheidsinstanties en kunnen in speciale gevallen ook particulieren aanspraak maken (zie ook hieronder ‘kandidaten die in aanmerking komen’).

Orange carpet visumproces in Marokko

De Nederlandse ambassade te Rabat heeft sinds mei 2017 nieuwe regels voor het Orange carpet visumproces.

Voordelen

 • Snellere behandeling van visumaanvragen voor werknemers van geregistreerde bedrijven
 • Geen vluchtbevestiging, hotelreservering of bewijs van kredietwaardigheid vereist
 • Meervoudig visum en langere geldigheid

Kandidaten die in aanmerking komen 

 • Nederlandse bedrijven met een vestiging in Marokko of Marokkaanse bedrijven met een vestiging in Nederland of bedrijven die een bewezen professionele affiniteit hebben met Nederland
 • Personen die deelnemen aan diplomatieke paspoorthouders (via protocol), politici, ambtenaren en lokale autoriteiten
 • Culturele uitwisselingen, sport evenementen, conferenties en congressen
 • Professionele contacten van de ambassade

De procedure

Om u aan te melden voor het Orange carpet visumproces, kunt u een formulier (beschikbaar op aanvraag) invullen en per mail opsturen naar rab-ca@minbuza.nl onder vermelding van ‘la procédure Tapis orange’. Na evaluatie van de aanvraag kan de ambassade de aanvraag goedkeuren of om meer documenten vragen.

Onder de Schengen-regelgeving bepaalt de hoofdbestemming door welke ambassade of consulaat het visum geleverd wordt. Indien Nederland uw hoofdbestemming is, kunt u aanspraak maken op het Orange carpet visumproces.

Meer informatie over de Schengen-regeling kunt u vinden op https://www.government.nl/topics/european-union/contents/schengen-countries. U kunt voor overige vragen en/of aanvullende informatie eveneens contact met ons opnemen via rab-ca@minbuza.nl

Aanvraag visum onder het Orange carpet visumproces

 • Paspoort (moet minstens 3 maanden langer geldig zijn dan de einddatum van het visum)
 • 1 paspoortfoto (35 x 45mm, voor specificatie: https://www.government.nl/topics/identification-documents/documents/leaflets/2015/01/21/photomatrix-guidelines-2007)
 • Voor de eerste aanvraag, moet de aanvrager in persoon langskomen bij de ambassade voor afname biometrische data
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Een originele referentiebrief van het bedrijf of organisatie met het doel en duur van de reis en bevestiging van aanvraag, inclusief briefhoofd met volledig adres van het bedrijf ondertekend door de contactpersoon voor het Orange carpet visumproces.
 • Kosten aanvraag €80 (contant in dirhams betalen)

NB: Voor de eerste aanvraag moet de aanvrager in persoon langskomen bij de ambassade voor de afname biometrische data

Voorwaarden

 • Bedrijven of organisaties die een visumaanvraag doen onder het Orange carpet visumproces staan financieel garant voor de aanvrager. Ook garandeert het bedrijf of organisatie dat de aanvrager in het bezit is van de juiste documenten voor de douane voor toegang tot de Schengen-zone en terugkeer van de aanvrager naar Marokko.
 • Het Orange carpet visumproces geldt alleen wanneer Nederland de hoofdbestemming is
 • De visumaanvraag betreft een dienstreis naar Nederland
 • Onder het Orange carpet visumproces kunnen ook gezinsleden van de aanvrager een visum aanvragen. Het visum voor gezinsleden is wel enkel geldig voor de duur van het verblijf. Voor deze aanvraag is er een extra referentiebrief nodig van de contactpersoon van het bedrijf of organisatie waarin de aanvraag van gezinsleden van de aanvrager worden bevestigd.

Het Orange carpet visumproces kan elk moment schriftelijk beëindigd worden door de ambassade of het bedrijf/organisatie