Water, klimaat en energie: Nederland en Mauritanië

Nederland is uw partner bij het oplossen van vraagstukken over water, klimaat en energie.

Watermanagement

Nederland is de best beschermde delta ter wereld. 70% van de bevolking woont beneden zeeniveau. Daardoor heeft Nederland een grote expertise opgebouwd op het gebied van hoog water en schoon water.

Daarom is Nederland ook internationaal actief bezig met watervraagstukken. Bijvoorbeeld water voor de voedselproductie, om veilige rivieroevers en schoon drinkwater. Nederland draagt bij aan grensoverschrijdend watermanagement in 7 internationale rivierbassins in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Nederland heeft een Watergezant als speciaal ambassadeur benoemd. Die vertegenwoordigt de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van watermanagement.

Klimaat en energie

Nederland wil het gebruik van duurzame energie bevorderen. Het zet zich in voor internationale afspraken voor vermindering van CO2-uitstoot en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Water, klimaat en energie: Nederland en uw land of gebied

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.