Legaliseren van documenten uit Mauritanië voor gebruik in Nederland

U wilt uw Mauritaanse document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van het Mauritaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal, uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen documenten laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Mauritanië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.

Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.
 

U heeft een persoonsnummer

U kunt met uw gele document (copie intégrale) bij elke gemeenteadministratie (préfecture) terecht voor documenten van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte

U heeft geen persoonsnummer

Vraag uw afschrift op bij de gemeenteregistratie (préfecture) van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Mauritaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document en bijbehoren eerst legaliseren bij het Mauritaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Neem daarna voor de tweede legalisatie contact op met de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Mauritanië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.