Nederlands honorair consulaat in Christchurch

Contactgegevens

Consul
Gerald van Looy
Telefoon
Noodgevallen
buiten kantooruren

Voor consulaire zaken en noodgevallen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij telefoonnummer 0800 DUTCH EMBASSY (0800 388243)

Visa, paspoorten, verklaringen

Kijk op Nederlandwereldwijd.nl voor diensten zoals het aanvragen van een Nederlands paspoort of ID-kaart, een verklaring van woonplaats, een visum etc. Ook vindt u daar informatie over bijvoorbeeld de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en stemmen vanuit het buitenland.

Dienstverlening door de honorair consul

De honorair consul kan u terzijde staan in consulaire noodgevallen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een verloren of gestolen paspoort of bij een ernstig ongeval, overlijden, vermissingen en rampen. Dit wordt van geval tot geval bekeken in overleg met de ambassade in Wellington. Daarnaast houdt de honorair consul zich bezig met handelsbevordering. Voor vragen over handelsbevordering kunt u een e-mail sturen.