Nederland als democratie

Nederland is een parlementaire democratie. De inwoners mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Nederland is ook een constitutionele monarchie. De positie van de koning staat in de Grondwet.

Staatshoofd

De koning is het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.

Regering en parlement

De koning en de ministers vormen samen de regering. De minister-president leidt de vergaderingen van de ministerraad. De regering bestuurt het land en voert het beleid uit.

Parlement

Het parlement controleert het kabinet. Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen bij parlementsverkiezingen.

Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen.

U kunt meer lezen over de taken en bevoegdheden van de regering en het parlement op rijksoverheid.nl.

Grondwet

De Grondwet bevat regels voor de staatsinrichting van Nederland. Ook legt de wet de grondrechten van burgers vast.

Het Caribische deel van het Koninkrijk

Het koninkrijk bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de staatkundige relatie tussen de landen van het koninkrijk.

Geschiedenis

Uitgebreide informatie over de Nederlandse geschiedenis vindt u op de ‘Canon van Nederland’. Daar vindt u een overzicht van de Nederlandse geschiedenis aan de hand van 50 verschillende tijdvensters en 14 thema’s.