Seychellen

De economie van de Seychellen drijft voor een groot deel op visserij en toerisme. Daarmee zijn de eilanden in sterkte mate afhankelijk van de veiligheid op zee. Zij zijn daarom een belangrijke partner in anti-piraterijmissies, bijvoorbeeld de EU-missie Atalanta[link] waar ook de Koninklijke Marine aan deelneemt. Op de Seychellen zijn met internationale steun een rechtbank en een gevangenis gericht op maritieme criminaliteit tot stand gekomen.