Economische afdeling

De Economische afdeling behartigt de economische belangen van Nederland in Spanje en bevordert de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Spaanse markt.

Handelsbevordering

Op het gebied van handelsbevordering informeert de afdeling over kansen op de Spaanse markt en helpt zij Nederlandse ondernemers en bedrijven met het zakendoen in Spanje. Daarbij bevorderen wij de politieke dialoog op het gebied van energie, handel, macro-economie en Europese Unie.

Er is intensieve samenwerking met de verschillende specialisten binnen het Economisch netwerk Spanje en met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Onze prioriteiten

  • Het duiden van de nationale macro-economische ontwikkelingen en nationaal beleid, politiek-economische analyses en uitdragen standpunten ten aanzien van EU-beleid.
  • Handelsbevordering, zoals het beantwoorden van handelsvragen, het verschaffen van informatie op maat over de Spaanse markt en het in kaart brengen van potentiële zakenpartners.
  • (co-)organisatie van handelsactiviteiten zoals seminars, handelsmissies en netwerkbijeenkomsten.
  • ´Holland branding´via diverse activiteiten, bijvoorbeeld het stimuleren van fietsgebruik.

Contactgegevens

NBSO Barcelona

Een Netherlands Business Support Office (NBSO) is een handelskantoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in het buitenland. De medewerkers ondersteunen Nederlandse bedrijven bij het starten van exportactiviteiten.

Het NBSO in Barcelona kan u van dienst zijn als u lokaal contacten wilt leggen of handelspartners zoekt in de regio's Catalonië en Áragon. Dit NBSO heeft kennis van de regio's, de lokale zakencultuur én een uitgebreid netwerk.

Bij NBSO's kunt u geen reisdocumenten, visa of officiële documenten of verklaringen aanvragen. Voor consulaire bijstand en informatie kunt u zich wenden tot de ambassade te Madrid.

Contactgegevens