Landbouwteam

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Madrid behartigt de economische belangen van het Nederlandse agrocluster in Spanje.

Het team informeert over relevante ontwikkelingen op de terreinen landbouw, tuinbouw, visserij, voedsel en natuur en draagt het beleid op deze terreinen uit.

Wij verzorgen de zakelijke dienstverlening voor Nederlandse agribusinessbedrijven die naar Spanje willen exporteren of hier al gevestigd zijn.

Daarnaast brengen wij Spaanse bedrijven in contact met Nederlandse handelspartners. Tot slot ondersteunen wij de samenwerking tussen relevante maatschappelijke organisaties in Spanje met Nederlandse counterparts.

Taken van het landbouwteam in Madrid

  • Beleidsadvisering: het leveren van landbouwpolitieke en landbouweconomische informatie en advies;
  • Marktfacilitatie: het ondersteunen van het Nederlands agrarisch bedrijfsleven bij activiteiten op de Spaanse markt;
  • Samenwerking: het voorbereiden en uitvoeren van bilaterale samenwerkingsprojecten;

Voor meer informatie over het Landbouwteam in Spanje raden wij u aan om de landpagina Spanje van de website Agroberichtenbuitenland van het ministerie van LNV te bezoeken, of contact op te nemen met het landbouwteam van de ambassade in Spanje.

Contactgegevens

Het team bestaat uit:

mw. Nina Berendsen - landbouwraad

mw. María Sarazá - adviseur landbouw

mw. Mariëtte van den Arend - beleidsondersteuner

U kunt contact opnemen via:

T:+34 91 353 75 18/21

E:  mad-lnv@minbuza.nl

I: www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/spanje

   www.handelmetspanje.com

Twitter: @agrispanje