Politieke afdeling

Op de afdeling Politiek dragen wij bij aan de bevordering van de relatie tussen Nederland en Spanje. 

Wij volgen actief ontwikkelingen in Spanje en in relatie tot het Spaanse buitenlands beleid die van invloed zijn op onze bilaterale belangen, onze belangen in de Europese Unie en breder. We duiden deze ontwikkelingen voor Nederlandse beleidsmakers en zoeken naar mogelijkheden om onze relatie en samenwerking met Spanje te versterken – zowel bilateraal als in EU- en multilateraal verband. Hierbij is de Nederlandse beleidsagenda natuurlijk leidend. Door middel van beleidsrapportages en bilaterale bezoeken laten wij zien hoe ontwikkelingen in Spanje kunnen raken aan de belangen van het Koninkrijk. Omgekeerd brengen we waar nodig Nederlandse standpunten over aan de Spaanse autoriteiten en bevragen we deze actief op onderwerpen die voor ons Koninkrijk prioritair zijn. Onze activiteiten omvatten voorts externe optredens om verschillende doelgroepen te informeren over Nederlandse belangen en beleid.  

Team

Mw. Marianne de Jong

Plaatsvervangend Ambassadeur – Afdelingshoofd Politieke Aangelegenheden

Mw. Violette Wolters

Tweede Ambassadesecretaris – Buitenlandse Betrekkingen en Migratie

Dhr. Maxim Stunt

Tweede Ambassadesecretaris – EU-Zaken en Binnenlandse Politiek

Dhr. Sybren Holt Stagiair

Contactgegevens

  • E-mailadres: mad-pa@minbuza.nl
  • Telefoon: +34 91 353 7540 of +31 91 353 7542
  • Fax: 91 353 7565