Bilaterale samenwerkingsprojecten

De ambassade en het consulaat-generaal in Turkije werken thematisch samen met uiteenlopende Turkse partijen en organisaties. De activiteiten van het Nederlandse netwerk in Turkije richt zich op het creëren van bewustzijn, delen van kennis en het opbouwen van netwerken om de dialoog binnen die netwerken te bevorderen. Waar mogelijk proberen we met Nederlandse kennis en expertise het verschil te maken. We hebben voor een drietal overkoepelende thema’s gekozen om de samenwerking op het terrein van Leefbare Steden concreet vorm te geven. Zie ook onze special Liveable Cities. 

Het team van de Nederlandse ambassade op de fiets.
  1. De verbetering van de leefbaarheid in de stedelijke omgeving door steden circulair, veerkrachtig en open & creatief te maken. Bijzondere aandacht daarbij is er voor het behoud van Cultureel erfgoed. Dit is nauw verbonden met discussies over verstedelijking en verandering van onze leefomgeving. We zetten ons dan ook in om de samenwerking op het terrein van behoud van cultureel erfgoed te vergroten.
  2. Het vorm geven aan een open en inclusieve samenleving die recht doet aan de diversiteit binnen de samenleving. Het Woman of Orange netwerk werkt daarbij aan de powerment van vrouwen. Daarnaast richten we ons op LHBTI-rechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van media en positie van religieuze minderheden. Thema’s die mede worden gesteund vanuit het MATRA/HR programma.
  3. Het creëren van een duurzame maatschappij met duurzame productie. Thema’s die in onze activiteiten aan bod komen zijn onder andere plattelandsontwikkeling, biodiversiteit, duurzame productiemethoden en circulaire transitie.

Recente initiatieven

Boomplantdag 2022

Ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet heeft tijdens boomplantdag 2022 in Marmaris symbolisch een aantal bomen geplant. Ze heeft ook aangekondigd dat de ambassade en het consulaat-generaal in Turkije tijdens het aankomend boomplantseizoen in Marmaris 10.000 bomen gaan planten om de bossen die door de branden zijn verwoest te herplanten.