Cultuur

Culturele samenwerking vormt één van de belangrijke schakels in het opbouwen en versterken van de bilaterale relatie tussen Nederland en Turkije. Op deze pagina vindt u informatie over de invulling van het Nederlandse internationale cultuurbeleid door de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal in Turkije.

Over ons

Het team van de culturele afdeling is actief voor heel Turkije en werkt zowel vanuit de ambassade in Ankara als het consulaat-generaal in Istanboel. Lees hier meer over de activiteiten in 2020 en 2021. U kunt direct contact met ons opnemen via ank-pcz@minbuza.nl (Ankara) en ist-pcz@minbuza.nl (Istanboel).

Cultuur & Culturele samenwerking

Turkije is voor Nederland één van de prioriteitslanden voor cultuur en culturele samenwerking. Lees hier meer over het Nederlandse Internationaal Cultuurbeleid. De culturele afdeling in Turkije richt zich op:

  1. Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland door vergroting van de zichtbaarheid, uitwisseling en duurzame samenwerking tussen Nederlandse en Turkse kunstenaars, ontwerpers, experts en culturele organisaties. De culturele afdeling zet zich daarbij in voor de uitwisseling van culturele evenementen, kunstenaars, kennis en expertise, en het behouden en toegankelijk maken van cultuur. Hiervoor werken we nauw samen met het Fonds Podiumkunsten en Dutch Performing Arts, het Filmfonds, filminstituut Eye, het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, DutchCulture en diverse andere partijen in Nederland.

We hebben daarbij de volgende focus op de volgende disciplines:

  • Podiumkunsten (inclusief muziek)
  • Film (festivals)
  • Beeldende kunst, (inclusief fotografie)
  • Design (alle disciplines, inclusief architectuur, digitaal cultureel)
  1. Door middel van Nederlandse cultuuruitingen de bilaterale relaties met Turkije verstevigen.

Cultuur kan bijdragen aan wederzijds begrip en vertrouwen door gedeelde culturele ervaringen, niet alleen tussen gemeenschappen maar ook tussen landen.

Daarnaast adviseren we (culturele) organisaties, ontwerpers en kunstenaars en faciliteren we bezoekersprogramma's in Nederland in samenwerking met Nederlandse partners.

Nederlandse culturele fondsen

Er zijn in Nederland diverse fondsen beschikbaar die openstaan ​​voor ondersteuning van culturele projecten in Turkije en/of met Turkse partners. Hier vindt u een overzicht van fondsen, residenties en mobiliteitsprogramma's. Houd er rekening mee dat u de aanvraag voor dit soort fondsen enkele maanden voor de ingangsdatum (in het algemeen) moet indienen. De deadlines voor de verschillende fondsen en subsidies vindt u in het document.

Relevante websites

www.dutchculture.nl/

www.fondspodiumkunsten.nl/

https://www.filmfonds.nl/

http://www.letterenfonds.nl/

https://www.mondriaanfonds.nl/

https://www.eyefilm.nl/nl

https://hetnieuweinstituut.nl/

https://www.nationaalarchief.nl/

https://www.cultureelerfgoed.nl/ 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-culturele-samenwerking/internationaal-cultuurbeleid