Culturele uitwisseling tussen Turkije en Nederland

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de betrekkingen tussen Nederland en het buitenland. De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanboel zetten zich in voor de culturele samenwerking tussen Nederland en Turkije. Dat doen wij enerzijds door de internationalisering van de Nederlandse cultuursector te stimuleren. Anderzijds richten wij ons op de verbindende en maatschappelijke bijdrage van cultuur.

Uitgebreid netwerk

Bent u geïnteresseerd in culturele uitwisseling met Nederland? Wij beschikken over een uitgebreid netwerk, kennen instellingen, organisaties en podia en kunnen adviseren over samenwerkingsmogelijkheden.

Internationalisering van de Nederlandse cultuursector

Internationale uitwisseling tussen cultuurmakers, creatieve ondernemers en culturele instellingen inspireert en zorgt voor nieuwe invloeden en kennis. Wij zetten ons in voor de Nederlandse kunst en cultuur in Turkije. Dat doen wij door de uitwisseling tussen Turkse en Nederlandse culturele instellingen en kunstenaars te stimuleren en faciliteren. Daarnaast stellen wij bijdragen beschikbaar aan lokale culturele instellingen in Turkije die Nederlandse cultuur programmeren. Ook ondersteunen wij Nederlandse kunstenaars of creatieve ondernemers in hun presentatie en zichtbaarheid, bijvoorbeeld in de media.

Verbindende en maatschappelijke bijdrage van cultuur

Kunstenaars en creatieve ondernemers zijn vaak een motor voor lokale initiatieven. Zij kunnen zorgen voor innovatieve oplossingen. Ook brengt culturele samenwerking mensen met elkaar in verbinding.

Wij ondersteunen daarom culturele en creatieve samenwerkingen tussen Nederlandse en lokale organisaties die inspelen op maatschappelijke uitdagingen, bijdragen aan sociale verbinding in Turkije, en aan het onderling vertrouwen tussen Turkije en Nederland. Ook stellen wij bijdragen beschikbaar aan lokale instellingen die samen met Nederlandse partners culturele activiteiten ontwikkelen met het doel bij te dragen aan de sociale verbinding in Turkije.