Duurzame landbouw en voedsel

Ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet bezoekt een theeplantage in Rize, Turkije.

Nederland en Turkije

Nederland is uw partner bij het oplossen van vraagstukken over landbouw, tuinbouw en voedsel. Of het nu gaat om productie, investeringen, marketing en distributie, neem contact op met ons.

Turkije is een landbouwgrootmacht in de regio. De regio's van het land hebben verschillende klimaatomstandigheden, waardoor vrijwel alle vormen van landbouw, tuinbouw en visserij er te vinden zijn.

Handel

Nederland is op 1 na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld, na de Verenigde Staten. Nederland is vooral bekend vanwege bloemen, kaas, tomaten, groente, zaden en aardappelen. 

Handelsstromen tussen Nederland en Turkije die te maken hebben met agro & food vertegenwoordigen op jaarbasis ongeveer € 1 miljard.

Circulaire landbouw

Innovatie en verduurzaming zijn nodig voor een toekomstbestendige en concurrerende landbouw die de wereld kan voorzien van voldoende en goed voedsel. Het verminderen van onze voetafdruk, terugdringen van voedselverliezen, efficiënt omgaan met grondstoffen en het slimmer inrichten van de voedselketen zijn essentieel. Om die reden zet Nederland in op onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve landbouwtechnologieën. 

Nederlandse landbouwteam in Turkije

Het landbouwteam in Turkije behartigt de Nederlandse belangen op het gebied van land- en tuinbouw, visserij, natuur, en voedselverwerkende industrie in Turkije en werkt samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere organisaties. Het team stimuleert samenwerking op het gebied van agrofood. Daarnaast doen ze aan handelsbevordering door middel van missies, beursdeelnames en promotie van Nederlandse agrofoodbedrijven en agrofoodkennisinstellingen zoals de WUR.

U kunt bij het landbouwteam terecht met vragen over:

  • Marktinformatie en contactgegevens, inclusief advies en bemiddeling;
  • Signaleren van trends en ontwikkelingen in agro & food;
  • Organiseren en faciliteren van promotionele activiteiten, zakelijke missies, beursdeelnames en netwerkgelegenheden;
  • Informatie over Turkse wet- en regelgeving;
  • Fytosanitaire en veterinaire markttoegangproblemen;
  • Contact leggen met Turkse kennisinstellingen, overheden of bedrijven.

Contact

Voor meer informatie over landbouw en voedsel in Turkije kunt u contact opnemen via: