Nederland en Europa - Turkije

Nederland is uw partner voor samenwerking in Europa.

Kerntaken

Nederland ziet als kerntaken van de EU, de bevordering van:

  • Welvaart
  • Vrede
  • Veiligheid

Permanente Vertegenwoordiging (PV EU)

De Permanente Vertegenwoordiging behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU). In het kantoor van de PV EU werken mensen van bijna alle onderdelen van de Nederlandse overheid.

Nederland en de Europese Unie

Nederland heeft door de jaren heen bijgedragen aan de totstandkoming van de Europese Unie.

1952

Na de Tweede Wereldoorlog was er grote behoefte aan vrede en stabiliteit. Daarom richtten Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Beneluxlanden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.

1962

Europees commissaris Sicco Mansholt was de grondlegger van het Europees landbouwbeleid. Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouwproducten geworden.

1987

In Luxemburg en Den Haag ondertekenen de lidstaten de Europese Akte. Ze spreken af om in 1992 de Europese interne markt te voltooien. Verder kwam er een samenwerkingsverband voor de coördinatie van buitenlandse politiek.

1992

De inmiddels 12 lidstaten ondertekenen het Verdrag van Maastricht. Dat verdrag legde de basis voor de huidige Europese Unie, waaronder de Europese Monetaire Unie (EMU). Eurocommissaris Hans van den Broek speelde een grote rol bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht.

1997

Tijdens het nederlandse voorzitterschap ondertekenen de lidstaten het Verdrag van Amsterda. Dit vereenvoudigde de besluitvorming in de EU en werkte het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid verder uit.

1999-2004

Eurocommissaris Frits Bolkestein speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de interne markt. Een goed functionerende interne markt is goed voor Nederland. Het maakt vrij verkeer mogelijk voor personen, goederen, diensten en kapitaal.

2002

De invoering van de euro, gevolg van de afspraken in het Verdrag van Maastricht. Wim Duisenberg wordt de eerste president van de Europese Centrale Bank.

Informatie voor uw land of gebied

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat.