Innovatie en onderzoek

Bent u benieuwd naar innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends in Turkije? Wilt u internationale Research & Development (R&D)-contacten opdoen? Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) signaleert kansen voor R&D en helpt bij de totstandkoming van innovatieve samenwerkingen tussen Nederland en Turkije.

Innovatieve focussectoren

Sectoren met de grootste focus op innovatieve ontwikkelingen in Turkije zijn:

  • Hightechsystemen en -materialen (HTSM): geavanceerde materialen, bio(nano)technologie, menselijk kapitaal, slimme en groene mobiliteit.
  • Special Artificial Intelligence in Health
  • Smart industry: smart factories, cybersecurity.
  • Circulaire economie: op het gebied van agrofood en textiel.
  • Agrofood.

Innovatie Attaché voor Turkije

De Innovatie Attaché voor Turkije bevindt zich op het consulaat-generaal te Istanbul en richt zich op de volgende onderwerpen:

  • het koppelen van Nederlandse kennis over slimme en groene mobiliteit aan de uitdagingen die Istanbul heeft op het vlak van mobiliteit;
  • het ontdekken van ontwikkelingen rond circulaire economie in Turkije en die koppelen aan Nederlandse expertise;
  • het organiseren van activiteiten op het gebied van nanotechnologie om te ontdekken hoe Nederlandse en Turkse kennis op dit gebied elkaar kan versterken;
  • het ontsluiten van Nederlandse innovatie-ecosystemen richting Turkse bedrijven, samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Contact

Voor meer informatie over de innovatieve ontwikkelingen en mogelijkheden voor samenwerking kunt u contact opnemen via: