Raadgevend referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 vindt in Nederland een raadgevend referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als Nederlander woonachtig in het buitenland kunt u ook deelnemen aan dit referendum.

Daartoe had u zich uiterlijk 7 februari 2018 moeten registreren bij de gemeente Den Haag als kiezer in het buitenland. Na (tijdige) registratie ontvangt u van de gemeente Den Haag de benodigde briefstembescheiden. U kunt vervolgens uw stem uitbrengen middels een briefstembewijs. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om voor u te stemmen.

Uw briefstem kunt u sturen naar het adres van uw briefstembureau dat op de oranje envelop vermeld staat. De briefstemmen moeten uiterlijk op de dag van de verkiezing 21 maart 2018 om 15.00 uur lokale tijd bij uw briefstembureau zijn binnengekomen. Houd rekening met afwijkende postbezorging. De Gemeente Den Haag raadt u ten zeerste aan om uw stem zeker drie dagen vóór de verkiezingsdag te versturen. Het briefstembureau in Ankara houdt zitting op de Nederlandse ambassade en zal geopend zijn vanaf 15:00 uur.

Voor verdere informatie over stemmen vanuit het buitenland en de werkwijze van de Gemeente Den Haag kunt u hier terecht. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met de Gemeente Den Haag via +31 (0) 70 353 4400 of met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.