Mensenrechten en rechtsstaat

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten.

Prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid: 

  • Vrijheid van meningsuiting, internetvrijheid en onafhankelijke journalistiek
  • Vrijheid van religie en levensovertuiging
  • Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes
  • Mensenrechtenverdedigers
  • Wereldwijd gelijke rechten voor LHBTI's
  • Bevorderen internationale rechtsorde en strijd tegen straffeloosheid

Om deze prioriteiten in Turkije te bevorderen bieden de Nederlandse Ambassade in Ankara en het Consulaat-Generaal in Istanbul financieringsmogelijkheden voor organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en de rechtsstaat in Turkije.

Klik hier voor informatie over onze laatste oproep tot financiering. Hier leest u dezelfde informatie in het Turks.