Politieke zaken

De politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Ankara is verantwoordelijk voor de behartiging van de Nederlandse politieke belangen in Turkije.

Premier Rutte en President Erdogan tijdens een officieel bezoek aan Ankara.

Hiertoe volgen we het Turkse EU- en buitenlandbeleid, en de binnenlandse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. We onderhouden de betrekkingen met de Turkse overheid, politieke organisaties en het maatschappelijk middenveld en brengen er de Nederlandse visie naar voren.

We zorgen ervoor dat relevante informatie over beleid en kansen voor samenwerking op de juiste plaats komen.  Ook brengen we relevante actoren die kunnen bijdragen aan de verdieping van de bilaterale relatie met elkaar in contact, waaronder via projecten en evenementen. Bezoeken van ministers, gekozen volksvertegenwoordigers, en (hoog-)ambtelijke delegaties ondersteunen wij inhoudelijk en logistiek.