Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Turkije

Woont u in Turkije? En wilt u een visum voor kort verblijf in Nederland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

Wat heb ik nodig?

  • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop u het Schengengebied wilt verlaten.
  • U levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
  • Bent u jonger dan 18 jaar en reist u zonder (1 van) uw ouders of voogd? Laat hen dan het toestemmingsformulier (Engelstalig) invullen. Bij binnenkomst in Nederland kan de grensbewaking hierom vragen.
  • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
  • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
  • U betaalt leges. Als u naar een externe dienstverlener gaat, betaalt u ook een vergoeding.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

Hoe lang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor uw reis indienen. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten en kan tot 7 dagen in beslag nemen.

Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS). Deze informatie is in het Engels.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over uw visumaanvraag te beslissen. In de privacyverklaring leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Visum aanvragen in dit land of gebied

Om ervoor te zorgen dat uw visumaanvraag correct wordt beoordeeld, dient u diverse documenten te overleggen. Selecteer de juiste (Engelstalige) checklist:

Aanvragen via VFS Global

U kunt uw visumaanvraag indienen bij de visumfacilitatiedienst VFS Global (in het Engels en Turks). Alle visumaanvragen worden gestuurd aan en beoordeeld door de Regionale Service Organisatie (RSO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Praag, Tsjechië.

U kunt uw aanvraag indienen in Ankara, Instanbul, Izmir, Gaziantep, Antalya, Bodrum, Bursa or Edirne. Raadpleeg de website van VFS Global voor de vereiste documenten en om een afspraak te maken.

Het VFS-afsprakensysteem zou u binnen een week een afspraak moeten bieden. Als er echter geen geschikt tijdslot beschikbaar is, neem dan rechtstreeks contact op met VFS Global via e-mail of per telefoon: +90 212 373 58 06.

Let op: afspraken maken is gratis! De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul werken alleen met VFS Global. Wij raden u af gebruik te maken van bemiddelingsbureaus of andere instanties die zich voordoen als (gelieerd aan) de ambassade of het consulaat.

Wanneer heeft u een tolk nodig?

Voor aanvragen bij de ambassade in Ankara:

Als u geen Nederlands, Engels of Turks spreekt, dient u zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Voor aanvragen bij het consulaat-generaal in Istanbul:

Als u geen Nederlands, Engels, Turks of Arabisch spreekt, dient u zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Geweigerde visumaanvraag

Over geweigerde visumaanvragen wordt vanwege privacyredenen niet gecorrespondeerd. Wanneer u het niet eens bent met een weigering kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hiervoor vindt u op de afwijzende beschikking.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Vraagt u een Schengenvisum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan worden niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.

Vrijstelling visumplicht voor dienstverrichters

Bent u een Turkse staatsburger die voor een korte periode diensten verleent in Nederland? Dan heeft u hiervoor geen visum nodig. Als dienstverrichter moet u wel in dienst zijn van een Turkse werkgever of een in Turkije gevestigd bedrijf hebben.

De vrijstelling van de visumplicht geldt alleen voor dienstverrichters en niet voor alle Turkse staatsburgers die reizen met een zakelijk doel. Als reiziger moet u aan de Nederlandse grens kunnen bewijzen dat u tot de visumvrije categorie behoort. De Nederlandse ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul kunnen hierbij helpen. U kunt documenten overleggen, zoals een arbeidscontract of een uittreksel van een Kamer van Koophandel. De ambassade of het consulaat kan dan kosteloos een ‘dienstverrichtersverklaring’ afgeven.

Deze verklaring geeft geen garantie op toegang tot Nederland. De Nederlandse grensautoriteiten controleren of u aan de eisen voor binnenkomst voldoet. Zij kunnen uw binnenkomst ook weigeren. Wel kan de verklaring onnodig oponthoud bij de grens voorkomen. Voor de afgifte van een verklaring moet u een kopie van een Turks paspoort overleggen. Dit paspoort moet bij vertrek uit Nederland nog 3 maanden geldig zijn.

De vrijstelling voor de visumplicht is alleen geldig voor Nederland en voor een periode van maximaal 3 maanden per half jaar. Voor een bezoek aan een ander Schengenland moet u alsnog een Schengenvisum voor kort-verblijf aanvragen. Ook voor andere reisdoelen, zoals toerisme, een bezoek aan familie of vrienden, of een zakelijk bezoek, moet u een visum aanvragen.