Visum lang verblijf (mvv) voor inwoners van Turkije

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland blijven? Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. In veel gevallen moet u ook een visum voor lang verblijf aanvragen voordat u naar Nederland reist. Dit visum heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Als u in Turkije woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Ankara of bij het consulaat-generaal in Istanboel.

Heb ik een mvv en/of verblijfsvergunning nodig?

Controleer of u een mvv en/of een verblijfsvergunning nodig heeft. Dat ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

Een verblijfsvergunning en mvv aanvragen

U kunt een verblijfsvergunning en mvv op 2 manieren aanvragen:

  • via een referent in Nederland (bijvoorbeeld een werkgever, familielid of onderwijsinstelling);
  • zelf bij een Nederlandse ambassade of consulaat.

Heeft u een referent in Nederland, dan is vrijwel altijd nodig dat uw referent de aanvraag in Nederland indient bij de IND.

Controleer ook of u eerst het basisexamen inburgering moet doen.

Wat is uw situatie?Klik op + om een keuze te maken

Visum lang verblijf (mvv) aanvragen in dit land of gebied

U kunt uw aanvraag indienen op de ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul. Maak een afspraak via het online afsprakensysteem. We raden u sterk aan om de afspraak tenminste drie weken voor uw geplande vertrekdatum te plannen.

Afspraken maken is gratis! De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul werken alleen samen met de externe dienstverlener VFS Global. Wij raden u af gebruik te maken van bemiddelingsbureaus of andere instanties die zich voordoen als (gelieerd aan) de ambassade of het consulaat.

Bekijk de status van uw ingediende aanvraag online.

Wanneer heeft u een tolk nodig?

Voor aanvragen bij de ambassade in Ankara:

Als u geen Nederlands, Engels of Turks spreekt, dient u zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Voor aanvragen bij het consulaat-generaal in Istanboel:

Als u geen Nederlands, Engels, Turks of Arabisch spreekt, dient u zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Belangrijke mededeling voor MVV's voor studie

Als er geen tijdige afspraakmogelijkheid beschikbaar is voor MVV-Studie, stuur dan een e-mail naar de ambassade in Ankara (ank-ca@minbuza.nl) of het consulaat-generaal in Istanbul (ist-ca@minbuza.nl) met vermelding van uw contactgegevens en de start van uw opleiding. De ambassade of het consulaat-generaal informeert u dan over de mogelijkheden.

Verwerkingstijd mvv-aanvragen in Ankara

De gemiddelde verwerkingstijd voor mvv-aanvragen is 5 werkdagen. In Ankara worden de paspoorten met daarin de mvv normaal gesproken opgestuurd. De extra kosten voor verzending zijn voor rekening van de aanvrager. Op het moment van uw aanvraag krijgt u meer informatie hierover.

Verwerkingstijd mvv-aanvragen in Istanboel

De gemiddelde verwerkingstijd voor mvv-aanvragen is 5 werkdagen. Op het moment van uw aanvraag krijgt u een afhaalbewijs mee met daarop de dagen en tijden waarop u uw paspoort met mvv op kunt halen: maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 14.30 uur. Bekijk voordat u komt de dagen waarop het consulaat-generaal gesloten is.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Vraagt u een Schengenvisum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan wordt uw aanvraag niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.